DESTINAT A PSICÒLEGS Y PROFESIONALS DE LA SALUD

Lloguer Despatxos mensual

  • Despatxos molt lluminosos (entre 6 i 20 m2).
  • Exclusivitat d’us.
  • Pagament mensual endevant.
  • Periodicitat anual.
  • Valor segons despatx.